Waarom branddetectie plaatsen?


Een rookdetector werkt 24u op 24u en dit 7 dagen op 7. Onze systemen detecteren snel en accuraat vanaf er een brand ontstaat. 


Dit aan de hand van verschillende technieken die hier verder aan bod komen. Hoe vroeger een brand wordt gedetecteerd hoe minder schade er wordt veroorzaakt door rook en of vlammen. 


Een van de meest belangrijke taken van een branddetectie en evacuatiesysteem is ervoor zorgen dat al de personen in het gebouw zich op een snelle en veilige manier uit het brandende gebouw kunnen verwijderen. Wist u dat een evacuatiesysteem een verplichting is bij Wet in België ? Verschillende technieken zijn mogelijk :

Conventionele detectie

Deze systemen zijn uiterst geschikt voor kleine gebouwen, flatgebowen, ...


Lees meer ....

Kanaal

detectoren

Deze detectoren kunnen worden ingezet voor het beveiligen van luchtkanalen, ...


Lees meer ....

Adresseerbare

detectie

Deze systemen zijn meer voor de grote en meer geavanceerde systemen.


Lees meer ....

Thermische 

camera's

Deze camera's worden toegepast waar normale detectie niet kan wegens stof, vochtigheid,...


Lees meer ....

Aspiratie

detectie

Typische systemen die geplaatst worden in hoogbouwmagazijnen, ...


Lees meer ....

Gas 

detectoren

Gasdetectoren zijn inzetbaar waar bvb critische toevoeren van gas worden voozien, ...


Lees meer ....

Beam

detectoren

Beamdetectoren kunnen veel optische detectoren vervangen in hogere ruimtes.


Lees meer ....

Vlam

detectoren

Vlamdetectoren worden ingezet op plaatsen waar vlammen sneller worden gedetecteerd, bvb buiten.


Lees meer ....

Conventionele detectie :


Een conventionele branddetectie is geschikt voor kleine gebouwen met een beperkt aantal detectiepunten. Appartementsgebouwen, kleine winkels kunnen hiermee worden uitgerust.


Deze systemen bestaan uit 2-4-8 of 16 zones. Op dergelijke systemen kunnen rookmelders , drukknoppen en sirenes worden voorzien.


De centrale heeft hier enkel de zone weer waar de detectie zich heeft voorgedaan. Het is dan ook aangewezen om de detectiepunten ieder op een aparte zone te plaatsen.

Adreseerbare detectie :


Analoge branddetectiesystemen of adresseerbare systemen zijn geschikt voor grote gebouwen en maken gebruik van intelligente detectiesystemen.


Analoge centrales kunnen tevens in netwerk worden geplaatst zodoende detectiesystemen te maken van meer dan 16000 detectiepunten.


Deze centrales worden voorzien van doormelding via TCP/IP of GPRS systemen voor doormelding naar de meldkamer.


Al de systemen die Firesafe Solutions plaatst zijn EN54 gekeurd volgens hun specifieke eigenschappen.


Een aantal toepassingen zijn hier :


  • Logistieke gebouwen
  • magazijnen
  • Industriële gebouwen
  • Productieomgevingen
  • Stadsgebouwen
  • Supermarkten
  • Hotels
  • Rusthuizen
  • Ziekenhuizen
  • ...


Aspiratie detectie :


Aspiratie detectie wordt veelal gebruikt in hoogbouw en in gekoelde ruimten.


Deze detectoren werken op een laser technologie met een aspirator die de lucht opzuigt en doorstuurd naar de detectorunit die op zijn beurt die lucht analyseert.


Voordelen is dat er stoffilters kunnen worden tussengeplaatst, of de lucht kan worden verwarmd.


Deze type van detectiesystemen mogen op hogere hoogte worden geplaatst en kunnen bvb. in een hoogbouwmagazijn aan de structuur van het pallettenmagazijn worden bevestigd.Kanaaldetector :


Een kanaaldetector wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het beveiligen van luchtstroomkanalen doorheen de gebouwen.Deze wordt op het einde van het kanaal geplaatst, via een aanzuigleiding wordt de lucht naar een analyse kamer gestuurd waar er een optische rookmelder detecteert of er rook aanwezig is in de lucht of niet.


Gasdetector :


Een gasdetector wordt meestal op een aparte centrale geplaatst. Alhoewel deze ook kunnen worden aangesloten op een adresseerbare centrale via een apart adres.


Deze worden hoofdzakelijk geplaatst in de stooklokalen waar de toevoer van de gas wordt voorzien.


Beam detectie :


Beamdetectoren hebben het grote voordeel dat ze over een grote afstand kunnen rook detecteren. Deze type detectoren werken met zender/ ontvanger of via zender/reflector technologie.


Hierdoor kunnen de basisdetectoren tot 70m overbruggen en met een uitbreidingskit wel tot 140 meter afstand overbruggen.


Deze zijn uiterst geschikt om tussen de balkenstructuur van gebouwen te kijken.


Deze detectoren worden uiteraard geplaatst volgens de richtlijnen van fabrikant en de norm NBN S21.100Thermische camera's :


Thermische camera's worden hoofdzakelijk ingezet voor speciale detecties waar ondermeer veel stof wordt gegenereerd of op buitentoepassingen.


In hoofdzaak worden deze ingezet op recyclage en breekinstallaties. Tevens worden die gebruikt om grote hoeveelheden gestort materiaal te bewaken buiten de gebouwen.


Hier kan na veel afregeling ervoor worden gezorgd dat de detectie zich louter activeerd op de stilstaande hopen en niet op het rollend materieel.
Vlam detectoren :


Vlamdetectoren worden toegepast waar de vlam sneller kan worden gedetecteerd dat de rook in het gebouw.


Dit is een detectiemethode die maar zelden wordt toegepast maar wel heel accuraat is bij de minste kleinste vlam.